1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Голоса(ов)

Так как являюсь пользователем системы Webmoney, даже имею WMU-кошелек (не спрашивайте, зачем), то получил на днях письмо следующего содержания:

Шановний користувачу системи WebMoney.UA!
На превеликий жаль, вимушені повідомити Вас про те, що через Указ Президента України від 14.05.2018 № 126/2018 і внесення нашої компанії до санкційного списку РНБО України, Національний банк України (НБУ) скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA. Таким чином українські чиновники унеможливили здійснення банківських операцій в Україні при розрахунках за українські титульні знаки cистеми WebMoney – WMU. Санкції введено строком на три роки. Це означає, що протягом цього часу близько чотирьох мільйонів українців будуть позбавлені одного зі своїх базових прав – права розпоряджатися своєю власністю. Ми будемо докладати всіх зусиль, аби відмінити це немотивоване і безпідставне рішення. Однак у ситуації, що склалася, неможливо забезпечити обмін, введення і виведення WMU за українську гривню. Тому, аби захистити українських користувачів системи від свавілля чиновників і мінімізувати потенційні втрати для них, Гарант системи в Україні WebMoney.UA був вимушений звернутися по допомогу до нас, власника технології WebMoney – міжнародної системи розрахунків WebMoneyTransfer (із керуючою компанією в ЄС).Цим листом, кожен наш користувач в Україні отримує запевнення, що міжнародна система WebMoneyTransfer продовжуватиме повноцінне його обслуговування по всім типам гаманців, окрім гривні. Обмін на українську гривню буде відновлений негайно після відміни санкцій, яка, маємо надію, відбудеться раніше заявленого трирічного терміну. Як Вам, мабуть, відомо, це не перша ситуація в Україні, коли протии системи використовуються неправові рішення і раніше нам завжди вдавалося повернути ситуацію у правове русло, довести їх безпідставність.Беручи до уваги відсутність підстав для таких рішень з боку влади, а також їхню явно політичну природу, ми не можемо виключати вірогідність не відміни санкцій, або подовження терміну їх дії. Враховуючи і таку можливість, міжнародна система WebmoneyTransfer цим повідомленням зобов’язується за свій рахунок не пізніше 24 травня 2021 року забезпечити обмін титульних знаків WMU на титульні знаки WMZ за курсом гривні до долару USD, який буде встановлено НБУ на цю дату. Враховуйте цю нашу гарантію, будь ласка, коли оцінюєте курс обміну WMU стосовно інших типів титульних знаків.Щодо змін у ситуації – будемо повідомляти Вас негайно.

Дякуємо за розуміння та підтримку,Міжнародна система WebMoneyTransfer

Переведу

Уважаемый пользователь системы WebMoney.UA!
К большому сожалению, вынуждены сообщить Вам о том, что в соответствии с Указом Президента Украины от 14.05.2018 № 126/2018 и внесении нашей компании к санкционный список СНБО Украины, Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию внутригосударственной системы расчетов WebMoney.UA. Таким образом украинские чиновники сделали невозможным осуществление банковских операций в Украине с расчетом в украинских титульных знаках системы WebMoney - WMU. Санкции введены сроком на три года. Это означает, что в течение этого времени около четырех миллионов украинцев будут лишены одного из своих базовых прав - права распоряжаться своей собственностью. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы отменить это немотивированное и необоснованное решение. Однако в сложившейся ситуации невозможно обеспечить обмен, ввод и вывод WMU за украинскую гривну. Поэтому, чтобы защитить украинских пользователей системы от произвола чиновников и минимизировать потенциальные потери для них, Гарант системы в Украине WebMoney.UA был вынужден обратиться за помощью к нам, владельцам технологии WebMoney - международной системы расчетов WebMoneyTransfer (с управляющей компанией в ЕС). Данным письмом, каждый наш пользователь в Украине получает заверения, что международная система WebMoneyTransfer продолжать полноценное его обслуживание по всем типам кошельков, кроме гривны. Обмен на украинскую гривну будет восстановлен немедленно после отмены санкций, которая, надеемся, произойдет раньше заявленного трехлетнего срока. Как Вам, вероятно, известно, это не первый случай на Украине, когда против системы используются неправовые решения,и  до настоящего времени нам всегда удавалось вернуть ситуацию в правовое русло, доказать их несостоятельность. Принимая во внимание отсутствие оснований для таких решений со стороны власти, а также их явно политизированность, мы не можем исключать вероятность отказа отмены санкций, или продления срока их действия. Учитывая и такую ​​возможность, международная система WebmoneyTransfer данным сообщением обязуется за свой счет не позднее 24 мая 2021 обеспечить обмен титульных знаков WMU на титульные знаки WMZ по курсу гривны к доллару USD, который будет установлен НБУ на эту дату. Учитывайте это наше гарантию, пожалуйста, когда оцениваете курс обмена WMU в отношении других типов титульных знаков. Об изменениях в ситуации - будем сообщать Вам немедленно.

Спасибо за понимание и поддержку,Международная система WebMoneyTransfer

Поздравляю Порошенко! Главный враг Украины таки найден и наказан.