• Аналоговый компаратор

 • АНБ

 • Английский язык - English language

  Hello!
  I regret to see that the secrets of the Russian soul understand neither the Americans nor the Europeans. Instead of trying to understand they begin to try to impose their values ​​Russia, forgetting that Russia, too, has its own culture and values.
  So I decided to write and translate more articles. I think that they will help to understand Russian culture and Russian history.
  Unfortunately, I am forced to convert to use Google Translate. Translation is not very high quality, often completely opposite (if you believe the reverse translation of Google Translate). I'm doing everything possible to transfer turned out as best you can, but I apologize for the quality.
 • Андропов Юрий Владимирович

 • Болгарский язык - български език

  Здравейте!
  Радвам се, че сте в моя сайт!
  Съжалявам, за да видите, че тайните на руската душа разбират нито американците, нито европейците. Вместо да се опитва да разбере те започват да се опитват да наложат своите ценности в Русия, забравяйки, че Русия също има своя собствена култура и ценности.
  Така че реших да пиша и да се преведат още статии. Аз мисля, че те ще ви помогнат да се разбере руската култура и руската история.
  За съжаление, аз съм принуден да конвертирате да използвате Google Translate. Превод не е много високо качество, често напълно противоположно (ако се вярва на обратен превод на Google Translate). Правя всичко възможно да се прехвърлят оказа възможно най-добре, но аз се извинявам за качеството
 • Боснийский язык - Bosanski jezik, Босански језик

  Drago mi je da vas vidim na našim stranicama!
  Žao mi je da vidim da je tajne ruske duše razumiju ni Amerikanci, niti Evropljani. Umjesto pokušavaju da shvate da počnu da pokušaju da nametnu svoje vrijednosti Rusiji, zaboravljajući da je Rusija, takođe, ima svoju kulturu i vrijednosti.
  Pa sam odlučio napisati i prevesti više članaka. Mislim da će vam pomoći da shvate ruske kulture i ruske povijesti.
  Nažalost, ja sam prisiljen pretvoriti koristiti Google Prevodilac. Prevod nije vrlo visoka kvaliteta, često potpuno suprotne (ako vjerujete obrnuto prevod Google Prevodilac). Radim sve što je moguće da prenese ispalo najbolje što mogu, ali ja se izvinjavam za kvalitetu.
 • Бразилия

 • Брежнев Леонид Ильич